PDF converteren van RGB naar CMYK

Op verschillende plekken verschillende varianten van het volgende gevonden:

$ gs -dSAFER -dBATCH -dNOPAUSE -dNOCACHE -sDEVICE=pdfwrite \
     -sColorConversionStrategy=CMYK -dProcessColorModel=/DeviceCMYK \
     -sOutputFile=cmdk.pdf rgb.pdf

En over PDF-converteren gesproken: Dit is een heel handig overzicht!