SSH host based authentication

Genereer een key pair:

Kopieer public key naar de remote host:

Voeg de public key toe aan de lijst met geauthorizeerde keys:

Zorg dat je .ssh directory en de lijst met keys niet world-readable zijn: